Luotettava kumppanuus on puolustustoimialalla elintärkeää

Puolustusteollisuuden tuotesuunnittelussa on tärkeää huomioida, että laitteiden käyttö onnistuu niin ammattisotilailta kuin varusmiehiltä. Materiaalivalinnoissa ja rakenteissa ratkaisevat vaativien olosuhteiden kesto, huomaamattomuus sekä mahdollisimman sujuva käyttöönotto pitkäaikaisenkin varastoinnin tai käyttämättömyyden jälkeen.

Puolustustoimialalla yhteistyökumppanin pitkäaikainen asiantuntemus tuotekehityksestä, projektinhallinnasta ja toimitusketjuista tuo turvaa myös tuotteiden ja palveluiden menneistä sukupolvista huolehtimiseen. Olemme pitkäaikainen ja palveleva kumppani kaikissa puolustusteknologian elinkaaren vaiheissa.

hehkuvan kuuman raaka-aineen leikkaamista tuotantotiloissa

Elinkaaripalvelut puolustusteollisuuden laitevalmistajille ja järjestelmätoimittajille

Puolustustoimialalla laitteiden pitkä käyttöikä edellyttää pitkäaikaista tukea yhteistyökumppaneilta: huoltoja ja varaosia täytyy olla saatavilla niin pitkään kuin teknologiaakin käytetään. Vastaamme yhteistyökumppanina pieniin ja nopeisiinkin tarpeisiin ja olemme kumppanina myös vaiheittaisessa uusiin teknologioihin siirtymisessä.

henkilö työstää elektronista komponenttia tarkasti suurennuslasin alla

Suunnittelu ja prototyypit puolustusteknologialle ja komponenteille

Puolustusteknologian kestävyys edellyttää muun muassa onnistuneita materiaali- ja pintakäsittelyvalintoja, sekä vankkaa rakennetta. Esimerkiksi korroosio, tärinä, G-voimat ja lämpöshokit voivat olla käytettävyysriski, jos niitä ei huomioida jo suunnittelupöydällä.

Kuuntelemme toiveitanne ja olemme aktiivisesti tukena tuotesuunnittelussa ja prototyypeissä myös räjähdysvaarallisiin ympäristöihin. Autamme suunnittelemaan ja testaamaan ratkaisut, jotka ottavat erilaisten käyttäjien ja ympäristöjen tarpeet huomioon kustannustehokkaasti.

elektronisia komponentteja varastotiloissa

Toimitusketjun hallinta puolustustoimialan laitevalmistajille ja järjestelmätoimittajille

Olemme kuunteleva kumppani, joka tekee toimitusketjun hallinnasta sujuvaa niin pienissä kuin suuremmissakin projekteissa. Luotettava alihankkijaverkostomme palvelee materiaali- ja varaosatilauksissa nopeasti ja luotettavasti. Yhdessä etsimme kansainvälisten määräysten mukaiset ja kustannustehokkaat ratkaisut kaikkiin elinkaaren vaiheisiin.

elektronisia komponentteja tasolla

Sopimusvalmistus puolustusteollisuuden komponenteille ja laitteille

Olemme innovatiivisia tuotekehittäjiä ja jatkuvan parantamisen sekä avoimen yhteistyön kumppaneita sopimusvalmistuksessa. Vastaamme toleranssivaatimuksiinne eri materiaaleissa, autamme pienentämään valmistuksen hiilijalanjälkeä sekä riskiä toimitusaikavaihteluista. Hankimme ratkaisuillenne myös sotatarvikehyväksynnät.

Yhteistyössä Nortech ja Bevenic: aseiden laivajalustat ja ballistiset suojakilvet Espanjan merivoimille

Nortech välittää pohjoismaisen puolustusteollisuuden tuotteita muun muassa Espanjan puolustusministeriölle ja alan yrityksille. Jokainen tuote räätälöidään vastaamaan käyttötarkoitustaan ja sijoituskohdettaan. Olemme palveleva kumppani aseiden laivajalustoissa ja ballistisissa suojakilvissä, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa teemme tiivistä yhteistyötä. Tutustu asiakastarinaan!

Nortech asejalusta laivassa

Kumppanisi pitkäkestoisessa ja vastuullisessa yhteistyössä

Kumppanuus tarkoittaa meille jatkuvaa yhteistä kehittymistä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Autamme siirtymään vähähiilisempään tuotantoon ja kotiuttamaan valmistusta Suomeen. Olemme innokkaita kehittämään kierrätettyjen materiaalien hyödyntämistä ja olemme kuin kotonamme myös lisätyssä ja virtuaalisessa todellisuudessa.

henkilö tutkii elektroniikan komponenttia mikroskoopin alla

Innovatiivinen vastuunkantaja läpi elinkaaren – Bevenic Oy

Kestävän teknologian kehittäminen uusioraaka-aineilla tai valmiiden komponenttien uusiokäytöllä ei saa tarkoittaa heikentynyttä laatua. Pidämme huolta tuotteiden ja tuotannon laadusta jatkuvassa muutoksessa ja autamme pienentämään hiilijalanjälkeä koko elinkaarella. Emme säikähdä tieteellisempääkään yhteistyötä.

Keskity innovaatioihin ja kasvuun – jätä loppu meidän vastuullemme

Hyödyntämällä osaamistamme ja resurssejamme voit keskittyä vihreän siirtymän innovaatioihin ja vastuulliseen kasvuun niin Suomessa kuin ulkomailla. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Ilkka Lassila

Defense-tuotteet

Tuotepäällikkö, Porvoo