Ratkaisut

Elinkaaripalvelut tuotestrategianne rinnalle – aina konseptoinnista seuraavaan tuotesukupolveen

Te tunnette tuotteenne vahvuudet ja mahdollisuudet – me autamme huomioimaan ne elinkaaren alusta loppuun saakka. Asiantuntemuksemme ansiosta onnistutte nopeammin, halusittepa pienentää kulujanne, kasvattaa markkinaosuuttanne tai mitä tahansa siltä väliltä.

Monialaisesti kehittyvä erikoisosaamisemme huomioi vaativimmatkin alanne sertifiointien vaatimukset. Tuotannollistamisen osaamisemme on tukenanne niin uusille innovaatioille kuin jo markkinoilla mainetta niittäneille aina konseptoinnista tuotekehitykseen, prototyypeistä nollasarjaan, tuotannosta toimituksiin, huoltoihin ja seuraavaan tuotesukupolveen saakka.

hehkuvan kuuman raaka-aineen leikkaamista tuotantotiloissa
elektroniikan kokoonpanolinja tuotantotiloissa

Tuotesuunnittelu ja tuotehallinta kohti parempaa kilpailukykyä

Olemme innokkaita ja oivaltavia kehittäjiä, jotka kuuntelevat tuotekehitystarpeitanne kohti parempaa kilpailukykyä. Jaamme näkemystämme erilaisilta toimialoilta ja autamme viemään ideat nopeasti toteutukseen.

Kanssamme onnistutte loppuasiakastarpeenne toteuttamisessa oli kyseessä uuden tuotteen prototypointi, elinkaaren jatkaminen, huoltokokemuksen parantaminen, parempi kierrätettävyys tai muu teknologinen etulyöntiasema.

elektronisia komponentteja suunnittelupöydällä ja suunnittelija työssään

Tuotannollistaminen ja materiaalisaatavuus parhaalla toimitusvarmuudella

Kanssamme voitte kasvaa ja kehittyä ydinosaamisessanne – tarkastelemme tuotannollista prosessianne ja autamme tekemään liiketoiminnastanne suoraviivaisempaa ja selkeämpää. Tuotannollistamisen osaamisemme auttaa pitämään huolta laadustanne, hinnastanne, toimitusvarmuudestanne ja onnistumisestanne läpi elinkaaren.

Sopimusvalmistus toimialasi erityisvaatimuksiin

Sopimusvalmistuksen toimitusvarmuutemme ansiosta toimintanne on ennustettavaa, voitte optimoida pääoman käyttöä ja kustannuksianne. Moderni tuotantoteknologiamme pitää huolta asiakastarpeidenne sekä laatuvaatimustenne toteutumisesta ja nopeat toimituksemme tekevät yhteistyöstämme ketterää.

Valmiin tuotteen ja elinkaaren loppupään hallinta

Olemme tukenanne myös valmiin tuotteen elinkaaripalveluissa ja elinkaaren loppupään hallinnassa. Kauttamme hankitte esimerkiksi pieniä eriä räätälöityjä osia, joiden turvin tarjoatte asiakkaillenne huoltopalveluita myös vanhempiin konemalleihin tai tuoteperheisiin.

Kun haluatte poistaa vanhan tuotteen onnistuneesti markkinoilta, autamme suunnittelemaan siirtymät seuraaviin tuoteversioihin ja hoitamaan elinkaaren lopun materiaalinhallintaa niin, ettei pääomanne jää sidotuksi varastoihin.

Pienessäkin havainnossa kasvaa menestyksen siemen – näin toimimme kanssanne

Kumppanuudessa, jossa molemmat:

 • Innostuvat osaamisensa jatkuvasta parantamisesta
 • Seuraavat ja edistävät alansa kehitystä
 • Jakavat rakentavat havainnot ja mahdottomatkin ideat toisilleen

syntyy innovaatioita ja teknologista kilpailukykyä, joita on vaikea voittaa.

 1. Tutustumme ja kartoitamme yhteistyömahdollisuudet.

 2. Asetamme tavoitteet ja sovimme yhteistyömallista strategianne ja visionne ohjaamana.

  Tapaamme säännöllisesti, vaihdamme kanssanne näkemyksiä.

 3. Toteutamme sovittuja kokonaisuuksia, kehitämme yhteistä tekemistä.

  Autamme parantamaan kilpailukykyänne ja ylittämään asiakkaanne odotukset.

 4. Tarkennamme suunnitelmia, jatkamme yhteistä kasvua.

Vastuullinen kumppaninne läpi tuotteen elinkaaren

Hiilijalanjälkeä ei pienennetä päivässä – se vaatii pitkää sitoutumista ja konkreettisia tekoja päivästä ja kuukaudesta toiseen. Kestävän kehityksen on oltava osa jokapäiväistä elämäämme – ei asia, jota tarkistamme kerran vuodessa. Sitoudumme vastuulliseen kumppanuuteen läpi tuotteenne elinkaaren.

Yksilöllisten ratkaisujen moniosaaja – Bevenic Oy

Sitoudumme kasvuhyppäyksiin kanssanne visionne ja strategianne mukaisesti. Kun jaatte meille tulevaisuudensuunnitelmanne, olemme valmiita investoimaan muun muassa tuotantoteknologiaamme tai hankkimaan uutta osaamista yhteisen kasvumme siivittämiseksi.