TOIMIALAT

Sähköisen liikenteen kehitys vaatii vastuullista innovointia

Liikenteen sähköistämisen haasteena ovat niin uuden teknologian onnistunut tuotteistaminen ja testaus kuin tuotannon skaalaaminen jatkuvasti muuttuvassa markkinassa. Sähköisen liikenteen teknologiat täytyy tuottaa yhä vastuullisemmilla valmistustavoilla ja materiaaleilla tinkimättä korkeasta laadusta ja turvallisuudesta.

Komponenttien valmistus sekä kokoonpano vaativat alan erikoisosaamista ja -taitoja, kuten tuote- ja valmistussuunnittelua, toimitusketjun hallintaa ja laadunvalvontaa. Olemme innovatiivinen kumppani sähköisen liikenteen laitevalmistajille, jotka haluavat onnistua tuotannossaan ja tuotekehityksessään sekä pienentää liiketoimintansa riskejä.

Teknologia-alan edelläkävijyys johtaa kestävään tulevaisuuteen

Teknologiakehityksen kärjessä pysyminen edellyttää vihreän siirtymän ja kiertotalouden ohjaamaa innovointia. Muun muassa materiaalien uusiokäyttö ja energiaa säästävät ratkaisut täytyy saada yhä merkittävämmiksi osiksi päivittäistä toimintaa.

Onnistunut innovointi edellyttää laaja-alaista näkemystä aina komponenteista suunnitteluun ja valmiisiin tuotteisiin, tuotannon puskurointiin, huoltopalveluihin ja varaosiin, sekä muihin tuotteen elinkaaren aikaisiin palveluihin. Olemme innokas kehityskumppani teknologiayrityksille, jotka haluavat olla kestävän tulevaisuuden edelläkävijöitä.

Lääketieteellisten laitteiden tarkat valmistusprosessit ovat laadun tae

Lääketieteellisten laitteiden suunnittelu ja valmistus edellyttävät huolellisuutta ja tarkkuutta, jotta laitteiden käyttö on turvallista ja sujuvaa, ja tutkimustulokset ovat tarkkoja. Erityisesti invasiivisten tutkimuslaitteiden kehitys vaatii kekseliäisyyttä, jotta laitteista saadaan mahdollisimman pienikokoisia ja kilpailukykyisiä.

Onnistunut kehitys vaatii näkemystä erilaisten materiaalien käyttäytymisestä niin laitteiden kuljetuksessa kuin itse tutkimustyössä. Autamme innovoimaan lääketieteelliset laitteet erilaisiin olosuhteisiin ISO 13485 -sertifikaatin mukaisesti ja vähentämään tuotekehityksen sekä elinkaaren aikaisia riskejä tarkasti koordinoiduilla prosesseilla.

Meriteollisuudessa onnistumisen ratkaisee kestävä valmistautuminen

Niin laivojen kuin niissä käytettävien koneiden ja laitteiden kehittäminen edellyttää luotettavia ja kestäviä valintoja. Yllättävien huoltojen välttäminen varsinkin räätälöidyissä ratkaisuissa on sitä tärkeämpää, mitä vaikeammissa olosuhteissa ja kaukaisemmilla reiteillä laivat merellä kulkevat.

Näkemys onnistuneista materiaalivalinnoista ja uusien innovaatioiden testauksesta nopeuttaa kestävän kehityksen edistämistä ja merenkulun sähköistymistä. Olemme kumppani niin uuden teknologian innovoinnissa kuin olemassa olevan teknologian elinkaaren hallinnassa standardienne mukaisesti.

Luotettava kumppanuus on puolustustoimialalla elintärkeää

Puolustusteollisuuden tuotesuunnittelussa on tärkeää huomioida, että laitteiden käyttö onnistuu niin ammattisotilailta kuin varusmiehiltä. Materiaalivalinnoissa ja rakenteissa ratkaisevat vaativien olosuhteiden kesto, huomaamattomuus sekä mahdollisimman sujuva käyttöönotto pitkäaikaisenkin varastoinnin tai käyttämättömyyden jälkeen.

Puolustustoimialalla yhteistyökumppanin pitkäaikainen asiantuntemus tuotekehityksestä, projektinhallinnasta ja toimitusketjuista tuo turvaa myös tuotteiden ja palveluiden menneistä sukupolvista huolehtimiseen. Olemme pitkäaikainen ja palveleva kumppani kaikissa puolustusteknologian elinkaaren vaiheissa.

Innovatiivinen materiaalinkäsittely luo kestävämpää toimintaa

Hyvä materiaalinkäsittelyteknologia vastaa erilaisten materiaalien ominaistarpeisiin esimerkiksi räjähdyksenkeston tai kuljetusmenetelmän osalta, tekee käsittelystä turvallista ja käyttäjien arjesta helppoa. Teknologian kestävyys aktiivisessa käytössä edellyttää, että jokainen komponentti on suunniteltu ja valmistettu laadukkaasti käyttötarpeeseensa.

Olemme yhteistyökumppani esimerkiksi purkaimien, kasantekijöiden ja siilojen vastuullisessa teknologiakehityksessä. Autamme innovoimaan uusien teknologioiden hyödyntämistä, sekä energiaa säästävien valmistusmateriaalien ja -menetelmien käyttöä.