Tiedote fuusiosta ja nimen muutoksesta

Arvoisa yhteistyökumppanimme,

konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi Bevenic-konsernissa on päätetty toteuttaa liiketoimintaa tekevien neljän yhtiön fuusio yhdeksi yhtiöksi Bevenic Oy:ksi. Samalla Bevenic Elektropoint Oy:n (y-tunnus 1077349-6) nimi muuttuu Bevenic Oy:ksi.

Bevenic Avatron Oy (0934786-0), Bevenic Combinent Oy Ab (0502238-0) ja Bevenic Oplatek Oy (2196958-2) sulautuvat Bevenic Oy:öön (entinen Bevenic Elektropoint Oy). 1.1.2024 alkaen edellä mainitut neljä yhtiötä toimivat yhteisellä nimellä Bevenic Oy (1077349-6). Henkilöstön sähköpostiosoitteet muuttuvat 1.1.2024 muotoon etunimi.sukunimi@bevenic.com. Puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Bevenic Group Oy emoyhtiönä omistaa jatkossakin 100% Bevenic Oy:stä ja konsernifunktiot kuten taloushallinto, HR, laatu ja myynti hoidetaan jatkossakin Bevenic Group Oy:n kautta. Bevenic Groupin Oy:n omistus ei muutu järjestelyssä ja Jukka Rautiainen jatkaa Bevenic Group Oy:n ja Bevenic Oy:n toimitusjohtajana.

Yhdistyminen ei edellytä sopimuksellisia toimenpiteitä, vaan olemassa olevat sopimukset siirtyvät Bevenic Oy:lle. Myös yhteyshenkilöt säilyvät ennallaan.

Toimittajien lähettämiä vuodelle 2023 kuuluvia laskuja Bevenic Avatron Oy:lle, Bevenic Combinent Oy Ab:lle, Bevenic Oplatek Oy:lle ja Bevenic Elektropoint Oy:lle otamme vastaan 5.1.2024 saakka. Tästä eteenpäin laskut tulee osoittaa Bevenic Oy:lle.

Yhdistyminen mahdollistaa meille yhtenäisemmän ja suoraviivaisemman toimintamallin yhtiönä ja tukee tavoitettamme parantaa asiakaskokemusta ja kustannustehokkuutta entisestään. Vastuullisena kumppanina haluamme kehittää toimintaamme ja palvella asiakkaitamme yhä paremmin – nyt ja jatkossa.

Lisätietoja fuusioon liittyen antavat kehitysjohtaja Jyrki Huttunen,
jyrki.huttunen@bevenic.com tai 040 5028 180 sekä talouspäällikkö Sanna Etholén,
sanna.etholen@bevenic.com tai 040 7191 561.

Yhteistyöterveisin
CEO Jukka Rautiainen
Bevenic Group Oy