Bevenic osallistuu Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun materiaalitutkimushankkeeseen

Bevenicin Leppävirran tuotantolaitoksella valmistetaan mm. puristeoptiikkaa.

Bevenic Oy osallistuu Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun ViSiMa- materiaalitutkimushankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää osaamista, jolla tuetaan alueen yrityksiä vihreässä siirtymässä. Bevenic Oy:n tavoitteena hankkeessa on edistää vastuullisuutta, vihreän siirtymän ratkaisuja ja kiertotaloutta.

Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan tutkimuslaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään materiaalitutkimuksen ratkaisujen lisäksi kunnonvalvontaa, mittaustekniikkaa, tekoälyä ja vaurioanalyysejä sekä tarvittaessa siirretään osaamista. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja sen kesto on kaksi vuotta ja neljä kuukautta.

Kehitettävien ratkaisujen avulla tutkitaan erilaisia materiaaleja, niissä olevia epäpuhtauksia ja sitä kautta jatkossa voidaan vähentää vaarallisten tai haastavien materiaalien käyttöä. Esimerkiksi erilaisten materiaalien kiderakennetta voidaan tarkastella röntgendiffraktiolla eli XRD-analyysillä.

Vahvan materiaaliteknisen osaamisen avulla voidaan parantaa huoltovarmuutta ja parhaimmillaan pidentää materiaalien ja tuotteiden elinkaarta. Materiaaliosaamisen avulla voidaan myös vähentää haitallisten raaka-aineiden käyttöä ja kasvattaa kierrätystä.

Yhteystiedot:

Mertsi Haapalainen, ratkaisupäällikkö, mertsi.haapalainen@bevenic.com
Laura Tomppo, Staff Scientist, laura.tomppo@uef.fi
Jussi Asikainen, RDI-specialist, jussi.asikainen@savonia.fi

Bevenic lyhyesti: Bevenic tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja monille teollisuudenaloille. Teolliset palvelut sisältävät komponentti- ja laitevalmistuksen sekä elinkaaripalvelut. Osaaminen pohjautuu elektroniikkaan, sähkötekniikkaan, mekaniikkaan, fotoniikkaan ja näiden yhdistelmiin. Bevenic-konsernin omistaa sen toimiva johto sekä teollinen sijoitusyhtiö Canelco Oy. Bevenicin liikevaihto oli vuonna 2023 noin 36 miljoonaa euroa ja henkilökunnan lukumäärä on 160. Yhtiö toimii viidellä paikkakunnalla: Kuopio, Porvoo, Helsinki, Lahti, Leppävirta. www.bevenic.com

Hanketoteuttajat lyhyesti: Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat jo pitkään kehittäneet materiaalitutkimuksen osaamista ja viimeisintä teknologiaa edustavaa laitekantaa yhteistyössä, sillä näitä tarvitaan monilla eri aloilla tuotekehityksen ja innovaatioiden mahdollistajana. Hanketoiminnan kautta korkeakoulut saavat arvokasta sparrausta yrityksiltä ja pääsevät ratkomaan mitä ajankohtaisimpia materiaalihaasteita.