Yhteistyötä öljyntorjunnan teknologiakehityksessä

Öljyä vastaan merellä – Lamor

Globaali markkinajohtaja öljyntorjunnassa ja ympäristöratkaisuissa – Lamor

Lamor Corporation Ab on öljyntorjunta- ja ympäristöratkaisujen globaali markkinajohtaja. Yritys on myynyt yli 35 vuoden aikana öljyntorjuntalaitteistoja 120 maahan ja toimittanut yli 2 200 alukseen asennettavaa järjestelmää ympäri maailman. Yrityksen patentoidut ja sertifioidut ratkaisut takaavat luotettavat ja tehokkaat öljyntorjuntatoiminnot kaikissa ympäristöissä avomerellä, maalla sekä arktisessa ja aavikkoilmastossa. Lamor vastaa tänä päivänä noin 40 prosenttia globaalien öljyvuotomarkkinoiden tarpeista, ja sillä on toimintaa 104 maassa.

”Tällä markkinalla pärjää, kun on iso tuotevalikoima. Olemme vuosien varrella todenneet, että vuodet ovat erilaisia. Joku vuosi myydään paljon esimerkiksi puomeja, joku toinen vuosi erikoistuotteita, kuten skimmereitä ja toisinaan fokus on veneissä”, kuvaa markkinatilannetta Lamor Oy:n projektipäällikkö Mathias Lindroos.

Lamorin laitteiden ja ratkaisujen loppuasiakkaita ovat öljy-yhtiöt, öljy-yhtiöitä palvelevat yritykset, palokunnat sekä kotimaassa Suomen ympäristökeskus SYKE ja jatkossa Rajavartiolaitos, jolle vastuu öljyntorjunnasta on Suomessa siirtynyt.

”Combinent on toiminut meidän hovitoimittajana laitteelle. He ovat hoitaneet mm. kaikki kelan teräsrakenteet sekä valmistaneet siihen kriittisiä komponentteja, kuten pyöriviä liittimiä”
Mathias Lindroos, Lamor Oy:n projektipäällikkö

Bevenic Combinent Oy:n teräsrakenteet mahdollistavat öljyntorjunnan ääriolosuhteissa

Lamorin iso teleskooppivartinen kelarumpu on öljyntorjuntaan käytettävien avomerikeräinten tärkeä yksikkö. Keräimen öljynsiirto- ja hydrauliikkalinjat on liitetty kelan keskiön putkiin pumpun läpiviennin kääntönivelellä. Edistyksellisen kelan valmistuksesta Lamorille on yli kymmenen vuoden ajan vastannut Bevenic Combinent Oy.

Lamorin kela koostuu 20 jalan merikontin lavalla olevasta kelarummusta ja teleskooppivarresta. Merestä kerättävän öljyn talteenotto sekä keräimen tarvitseman hydrauliikan, paineilman ja sähkön välitys tapahtuu ns. napanuoraletkun välityksellä. Lamor on kehittänyt kelajärjestelmää vuosien saatossa yhdessä Bevenic Combinentin suunnittelijoiden ja projektipäälliköiden kanssa.

Bevenic Combinentin yhteistyön kannalta tärkeintä on kuitenkin paikallisuus. Kun kela valmistetaan Porvoossa, on esimerkiksi Lamorin omien suunnittelijoiden ja projektihenkilöstön helppo käydä tarkistamassa tilanne eri vaiheissa Bevenic Combinentin tehtaalla. ”Mahdolliset ongelmat on myös helppo ratkoa, kun tarvittavat henkilöt saadaan nopeasti paikalle”. Toinen keskeinen tekijä Mathias Lindroosin mukaan on Bevenic Combinentin erinomainen projektijohto ja yrityksen hyvä asiantuntemus.