Yhteistyötä materiaalinhallinnassa ja -tuotannossa

Tehokkaasti ja turvallisesti kohti sähköistettyä maailmaa – Kempower

Laadukas ja luotettava johdinsarjojen kustomointi tekee Bevenic Elektropointista arvokkaan yhteistyökumppanin pikalatauslaitteita valmistavalle Kempowerille.

Sähköajoneuvojen käyttö lisääntyy kiihtyvällä tahdilla, ja kehityksen taustalla on paljon muitakin tärkeitä elementtejä kuin vain uusien autojen rakentaminen. Tehokkaita sähköajoneuvojen ja -työkoneiden pikalatauslaitteita valmistava Kempower Oyj on kasvattanut nopeasti merkitystään sähköisen liikenteen mahdollistajana.

Kuten Kempower tiivistää tämän päivän yhdestä isoimmasta haasteesta, sähköiseen liikkumiseen siirtyminen vaatii investointeja. Siksi sähköistymisen mahdollistavien laitteiden on tärkeää olla paitsi laadukkaita ja kestäviä, myös tehokkaita ja helppokäyttöisiä.

Kasvun tukena on Bevenic Elektropoint Oy, joka paitsi pysyy Kempowerin kehityksessä tiiviisti ja joustavasti mukana, myös varmistaa laadukkaat tuotteet vaativiin ja korkean turvallisuuden laitteisiin.

”Pikalatauslaitteiden tarjoaminen on nopeasti kehittyvä toimiala, mikä on kasvattanut myös Kempowerin kokoa ja portfoliota vauhdikkaasti. Kun etsimme johtosarjavalmistukseen ja tuotekehitykseen ensimmäistä kertaa ulkopuolista kumppania, vaatimuksissa oli listattuna erityisesti ketteryys ja nopea toimitus”, kertoo Sanna Otava, Kempowerin operatiivinen johtaja. Bevenic Elektropointissa huomiota kiinnitti luotettavuus ja toimitusvarmuus. Siksi yhteistyö lähti nopeasti ja tiiviisti liikkeelle.

Sähköturvallisuus ja laadun virheettömyys edellä

Bevenic Elektropointin erityisosaamista on toimia täsmällisenä, vastuullisena ja luotettavana yhteistyökumppanina erilaisissa elektroniikan materiaalinhallinnan ja -tuotannon tarpeissa. Yli 20 vuoden kokemus alasta ja sen tuotantoketjuista pitää huolta korkeisiin laatuvaatimuksiin vastaamisesta sekä monien erilaisten tarpeiden ymmärtämisestä.

Ne ovat myös Kempowerin näkökulmasta yhteistyön olennaisimpia kulmakiviä – varsinkin, kun sähköajoneuvojen pikalatauslaitteisiin tilattavat johtosarjat eivät ole liukuhihnatuotoksia.

“Kun tilaamme uusien tuotteiden proto-sarjoja, ne ovat aina spesifeihin tarpeisiin määriteltyjä. Toisin sanoen emme osta johtoja keloittain vaan aina yksittäisten laitteiden ja niiden ominaisuuksien mukaan. Kustomoiduissa tilauksissa määritellään paitsi itse johdinsarjat, myös esimerkiksi osien oikeat pituudet ja tarvittavat liittimet tapauskohtaisesti”, Otava selittää.

“Myös laadulla on iso merkitys. Kun puhutaan korkeista sähkötehoista ja -jännitteistä tehokkaissa pikalatauslaitteissa, ei turvallisuuden kanssa oteta riskejä. Siksi Bevenic Elektropointin luotettavuus on erityisen tärkeä tekijä. Kun tiedämme, että johtimien ja liitosten laatu on erinomaista ja virheetöntä, ei sähköturvallisuuden vaarantumisesta tarvitse kantaa ylimääräistä huolta.”

Joustavuus ja toimitusvarmuus tukevat nopeaa kasvua

Myös sillä, että Elektropoint on fyysisesti lähellä Kempoweria, on kumppanuuden kannalta merkitystä. Se mahdollistaa muun muassa erityislaatuisen tuotteiden toimitustavan.

“Tehtaidemme välillä kulkevien kuljetuslaatikoiden avulla molemmat osapuolet voivat pysyä reaaliaikaisesti hyvin kärryillä, mitä tuotteita milloinkin tarvitaan. Käytännössä tietyn tuotteen laatikon tyhjentyessä se kuljetetaan automaattisesti takaisin Bevenic Elektropointille, jossa voidaan heti valmistautua seuraaviin tarpeisiin”, Otava kertoo.

Toimintatavalla Bevenic Elektropoint varmistaa, että Kempower saa tarvitsemansa tuotteet aina ajoissa ilman, että toimituksissa olisi katkoksia.

Otavan mukaan viestintää yritysten välillä on erittäin paljon. Siten tavaran liikkumisen joustavuus ja varmuus eivät kuulu Kempowerin huolenaiheisiin.

“Toimitusvarmuus on meille todella tärkeä yhteistyön osa-alue, ja näin olemme voineet varmistaa, että vältymme toimituskatkoilta mahdollisimman tehokkaasti. Kun yrityksen kasvuvauhti on näin kova, on hienoa, että sitä voidaan tukea varmalla toimituksella ja hyvällä viestinnällä.”

Kun kasvava ja kansainvälistyvä yrityksesi tarvitsee joustavan partnerin, ota yhteys Elektropointiin.