Sopimusvalmistusta vaativiin olosuhteisiin

Tarkkaan karkaistua yhteispeliä sopimusvalmistuksessa

Bevenic Heatterm Oy on Glastonin luotettu kumppani lasinjalostuskoneiden vastuksissa

Maailman johtaviin lasinjalostuskoneiden valmistajiin kuuluva Glaston Oyj suunnittelee ja toteuttaa koneita ja linjastoja lasin tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin. Yhteistä näille kaikille käsittelytavoille on lasiruudun lämpöbalanssiltaan tarkka lämmittäminen tiettyyn lämpötilaan. Toimiakseen optimaalisesti ja taloudellisesti Glastonin uunit tarvitsevat Bevenic Heatterm Oy:n vaativiin olosuhteisiin valmistamia vastuksia.

Bevenic Heattermin valmistamilla vastusspiraaleilla lasinkäsittelykoneen uunia lämmitetään tiettyyn tarkkaan lämpötilaan. Käsiteltävän lasin lämpötila on yleensä 650 celsiusastetta, mutta itse uunin lämpötila on suurempi, 680 astetta tai jopa 700 astetta.

Älylasille on kysyntää

Glastonin Tampereen tehtaalla lasinjalostuskoneita on valmistettu pian 50 vuotta. Yhtiö toimittaa lasinjalostuskoneita globaalisti, ja on perinteisesti ollut vahva tekijä EMEA-alueella.

Lasin kysynnän Glaston odottaa tulevina vuosina kasvavan noin 3–5 % vuosittain. Etenkin älylasikysynnän odotetaan kasvavan 12-15 prosenttia. Bevenic Heatterm Oy on yksi Glastonin merkittävimmistä vastusten sopimusvalmistajista ja kuuluu 30 suurimman toimittajan joukkoon.