Kumppaneita tutkimuksessa ja kehityksessä

Sparrailukumppanit tulevaisuuden innovaatioihin – Metso Outotec

Metso Outotecin monien Sense-portfolioiden valmistuksesta jo vuosikymmenien ajan on vastannut sopimusvalmistaja Bevenic Avatron Oy.

Kaivosyhtiöt maailmanlaajuisesti investoivat yhä enemmän prosessiensa digitalisointiin ja ympäristövaikutusten minimointiin. Pyrkimyksissä tarvitaan jatkuvatoimista ja luotettavaa tietoa optimoinnin pohjaksi. Kaivos- ja metallinjalostusalan edelläkävijä Metso Outotec Oyj toimii oman alansa suunnannäyttäjänä prosessien tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden edistäjänä. Innovaatioiden tukena toimii Bevenic Avatron Oy, joka toimittaa Metso Outotecille erilaisia mittalaitteita rikastamoiden ja malmijalostamisen prosesseihin.

”Erityisen tärkeää kumppanuudessa on, että voimme luottaa Bevenic Avatronin asiantuntemukseen. Kun pitkästä kokemuksesta ja onnistumisista on näyttöä ja ihmiset ovat tuttuja, yhteistyö on toimivaa ja tehokasta.”

Johanna Newcomb, Metso Outotec Oyj:n Director, Intelligent Instruments

Metso Outotec Oyj:n Director, Intelligent Instruments Johanna Newcomb Kuva Metso Outotec

Olennainen Metso Outotecin erottautumistekijä on vaativien innovaatioiden kehittäminen ja markkinoille tuominen. Bevenic Avatronilla on myös oma roolinsa uusien tuotteiden luomisessa.

“Metso Outotecin täytyy pystyä tarjoamaan laitteita, jotka ovat luotettavia ja jotka kertovat jatkuvasti reaaliaikaista tietoa erilaisista ja haastavista prosesseista. Kohteet vaativat usein innovaatioita ja tarkkaa pohdintaa siitä, miten mitäkin voidaan mitata mahdollisimman luotettavasti. Älykkäillä instrumenteilla on tarjonnassamme erityinen rooli. Ne tarjoavat pohjan optimointiratkaisuille: emme voi parantaa jotain, jos emme voi mitata sitä”, avaa Johanna Newcomb, Metso Outotecin Director, Intelligent Instruments.

Metso Outotecin toiminnan tavoitteena on kattavan laite- ja palveluvalikoiman avulla parantaa paitsi erilaisten asiakkaiden toimien kannattavuutta, myös minimoida tuotantokustannuksia ja riskejä. Sen mahdollistaa ennen kaikkea vahva tutkimus- ja kehitystoiminta. Metso Outotecin ottaessa vastuun tulevaisuuden ratkaisujen innovoinnista myös Bevenic Avatronin tulee toimia uusien ideoiden prosessien tukena.

“Tavoitteenamme on tietenkin kehittää tuoteportfoliotamme jatkuvasti paremmaksi. Tällä hetkellä automaation ja digitalisaation tarjonnan kehittäminen saavat erityistä huomiota, ja uusia tuotteita tuodaankin koko ajan markkinoille”, Newcomb sanoo.
“Meille on tärkeää, että rinnalla toimii hyvä sparrailukumppani, joka tukee innovointia omasta näkökulmastaan. Avatron pystyy tarjoamaan meille arvokasta tietoa oman erityisosaamisensa kautta.”