Laiteräätälöinnin
luotettava
kumppani

 


Avatronin kokemus ja asiantuntemus keskeistä Metso Outotecin jatkuvatoimisten analysaattorien valmistuksessa

Maailman kaivosrikastamoilla arvostetaan tarkkaa alkuaine-analysaattoria rikastusprosessin toiminnan ohjaamisessa. Metso Outotec Oyj:n Courier 5X ja 6X -analysaattoreita on käytössä kaikilla maailman mantereilla kaivoksien rikastamoilla sekä metallien jatkojalostuksessa. Courier-analysaattoreiden valmistuksesta jo vuosikymmenien ajan on vastannut sopimusvalmistaja Avatron Oy.


”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Avatronin väen osaamiseen. Esimerkiksi mittakanavien valmistuksessa on tiettyjä työvaiheita, joihin Avatronilta löytyy pitkää kokemusta ja asiantuntemusta”

Olli Inkiläinen, Metso Outotecin analysaattorien ja automaation tuotekehityksen päällikkö

”Rikastusprosessia ei voi hallita mittaamatta sitä. Normaalisti laboratoriossa tehtävä mittaus kestää näytteenottoineen noin puoli tuntia ja usein tulos saadaan vasta seuraavana päivänä. Jatkuvatoiminen Courier-analysaattori nopeuttaa mittaamista huomattavasti”, kertoo Metso Outotecin Veli-Matti Järvinen. Metso Outotecin Courier-analysaattoreilla mittaustulos valmistuu parissa minuutissa. Samalla analysaattorilla voidaan ottaa näytteitä maksimissaan 24 näytelinjasta. Laitteesta on kaksi versiota eri tarkkuudella ja näistä molemmista on omat versiot sekä mineraalien rikastukseen, että metallien jatkojalostukseen. ”Investointina analysaattorit eivät näyttele kovin suurta osaa, mutta toiminta ei ole asiakkaalle kovin kannattava ilman analysaattorin mahdollistavaa prosessin jatkuvaa mittausta”, tiivistää Veli-Matti Järvinen.

Pioneeri alalla

Ensimmäiset laitteet kaivosten malmivarojen analysointiin röntgenfluorenssitekniikan avulla kehitettiin Suomessa jo 50 vuotta sitten Outokumpu Oy:ssä. Tavoitteena oli hyödyntää Suomen köyhiä malmivaroja mahdollisimman tehokkaasti. Rikastamoiden toiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta tuli helpompaa jatkuvatoimiseen mittaukseen perustuvalla menetelmällä.

Vuodesta 2006 lähtien analysaattorien tuotannosta on vastannut Metso Outotec Oyj. Valtaosan valmistuksesta se hoitaa alihankintana. Courier-analysaattoreiden valmistuksesta vastaa Bevenic Groupiin kuuluva vaativien automaatio- ja mekatroniikkalaitteiden sopimusvalmistaja Avatron Oy.

Lue lisää Avatron Oy:n palveluista täältä.